Přejít na Gender Studies
feminismus.czčlánky › ČVUT v Praze

ČVUT v Praze

27. únor 2017
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým univerzitám v Evropě a nabízí vzdělávání v mnoha různých oborech. Během Girls Day budete mít šanci se podívat do 3 fakult – na Stavební fakultu, Fakultu architektury nebo Fakultu biomedicínského inženýrství.

Na ČVUT máte na výběr ze dvou oddělených programů. Můžete si vybrat buď program s názvem "architektura" a podívat se na Fakultu architektury a Fakultu stavební v Dejvicích, kde si kromě seznámení s nabízenými obory budete moci vyzkoušet samy v praxi, na čem zdejší studenti a studenkty pracují. Nebo si vyberte program "biomedicína" a zjistíte, že na fakultě v Kladně se dají studovat nejen čistě technické obory, ale také zdravotnické a manažerské disciplíny, se kterými se v budoucnu dobře uplatníte v praxi, třeba v biomedicínském inženýrství, zdravotnické informatice, medicíně a ochraně obyvatelstva. Speciální doprava mikrobusem do Kladna i zpátky bude samozřejmě zajištěna.

Podívejte se na podrobný program na ČVUT na téma architektura a biomedicína.