Přejít na Gender Studies

Pro firmy

Rádi byste přijali více žen, ale žádné se vám nehlásí? Myslíte, že dívky nemají zájem pracovat v technických oborech? Nechte se přesvědčit o opaku a uspořádejte Girls Day.

Vymyslete pestrý program se zajímavými přednáškami, besedami s inspirativními vědkyněmi či zaměstnankyněmi, nebo workshopy, na kterých si dívky mohou vědu a techniku „osahat“. Dívky potřebují vaši podporu, aby se s vědou a technikou seznámily. Vy jim otevřete nové obzory a do budoucna můžete získat talentované studentky či zaměstnankyně. Větší rozmanitost pracovních týmů přináší větší inovativnost a efektivitu.

Zapojte se do boje proti stereotypnímu vnímání schopností a dovedností žen. Girls Day je skvělá příležitost, jak navenek ukázat vaši společenskou odpovědnost a strategické myšlení v dlouhodobé perspektivě. Prezentujte svoji firmu či univerzitu v novém světle, jako moderní a přitažlivou.

Pokud máte zájem se ke Girls Day připojit a chcete více informací, pište na girlsday@genderstudies.cz nebo volejte na 777 910 930.

Jak Girls Day probíhá?

Girls Day se koná každým rokem vždy čtvrtý čtvrtek ve čtvrtém měsíci. Tento den byl vyhlášen jako mezinárodní den dívek v ICT. 

Letošní ročník proběhne 28. 4. 2022.

Gilrs Day se mohou účastnit firmy, vysoké školy a vědecké instituce působící v široké oblasti technických oborů. Pro dívky připraví vlastní program, jeho náplň i délka závisí na možnostech firmy či instituce. Většinou trvá 3 až 4 hodiny v dopoledních hodinách a účastní se jej 15-20 dívek ze středních škol (odborných i humanitních). Dívky rekrutuje organizace Gender Studies, která funguje jako národní koordinátor Girls Day.

Tipy na program:

  • krátká prezentace firmy a klíčových aktivit, představení náplně práce zajímavých profesí
  • rozhovor se zaměstnankyněmi, které mohou díky svému zařazení a pracovní pozici působit jako role models – sdílí své osobní příběhy, jaká byla jejich cesta k danému oboru apod.
  • streamovaná prohlídka pracoviště, firmy, provozu
  • job shadowing – může zahrnovat také praktickou část, kdy si dívky samy vyzkouší něco vytvořit nebo nasimulovat
  • prezentace absolventek trainee programu – rozhovor dívek se stážistkami, informace o trainee programu, informace o potřebném studijním zaměření

Program by měl být především interaktivní, tj. méně teorie, ale více akce (prohlídky firmy, ukázky pracovního procesu, zkoušení si věcí, povídání se zaměstnanci a zaměstnankyněmi, diskuse se zástupci vedení firmy, zapojení dívek do soutěže, apod.)